TRAMUNTANA FITNESS CHALLENGE

Competició CrossFit 15/06/2024
Oberta a tothom i presencial

Teams H/H/H y F/F/F

Categories : RX, Scaled i Open